O společnosti

Společnost

Jsme česká společnost orientovaná na poskytování externího poradenství a služeb v oblasti lehké výroby a komplexní logistiky. Náš tým má dlouholeté zkušenosti s významnými partnery jak v oblasti automotive, tak výroby, logistiky a e-shopové logistiky.

Jsme mladá společnost, ale i přesto máme řadu stálých a spokojených zákazníků.

Naším hlavním cílem je spokojený zákazník. Neseme plnou odpovědnost za výrobky a služby poskytované našim zákazníkům, protože splňujeme nejpřísnější certifikace. Snažíme se stále zdokonalovat procesní přístup a klademe důraz na zlepšování a kvalitu.

Cesty k dosažení cíle

Vždy hledáme veškeré možnosti spolupráce, které budujeme na dlouhodobé spolupráci. Od logistického auditu, přes převzetí logistických toků s přidanou hodnotou až po externím zajištění výrobních kapacit.

V rámci našich výrobních provozů se snažíme uplatnit také zaměstnávání osob se zdravotním postižením a vyhledávat tak pracovních příležitosti pro lidi, kteří jen těžko hledají odpovídající zaměstnání. Zaměstnáváme více než 50 % zaměstnanců se zdravotním postižením, a tedy jako zaměstnavatel na chráněném trhu práce můžeme zákazníkům nabídnout náhradní plnění ve smyslu §81 odst. 2 písm. b) zákona č. 435/2004 Sb.

Vytvářením pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením podporujeme integritu a rovné šance na trhu práce. Zároveň zvyšujeme prestiž společensky odpovědné firmy.

Nepřemýšlíme o zdravotně postižených primárně jako o lidech s hendikepem, vytváříme otevřenou firemní kulturu respektující potřeby a zájmy našich zaměstnanců.

Politika kvality

Usilujeme o to, aby veškeré námi vyráběné produkty svou kvalitou odpovídaly a splňovaly všechny požadavky našich zákazníků a ostatních zainteresovaných stran na kvalitu a včasnost dodání.

Dobré jméno naší společnosti, které jsme si působením vybudovali během krátké doby, chceme i nadále udržovat v podvědomí jak našich zákazníků, tak široké veřejnosti.

Certifikace

Jsme certifikovaná společnost dle normy ISO 9001

Naše hodnoty

  • Pocitvost - to co děláme, se snažíme dělat co nejkvalitněji.
  • Otevřenost - jsme otevřeni novým informacím, jiným názorům i kritice.
  • Iniciativa - nečekáme, ale řešíme.
  • Spolupráce - společně dokážeme více.